สารบัญ KidBright

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ KidBright

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต

ข้อมูลจาก kid-bright.org

ข้อมูลเชิงเทคนิคของ KidBright32

ข้อมูลเชิงเทคนิคของ KidBright เวอร์ชันสอง (หรือ v1.1?)

 • ใช้ชิป Espressif ESP32
 • Flash: 4MB (SPI Flash)
 • การออกแบบและขนาดแตกต่างจากเวอร์ชันแรก เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ ESP32 แทน ESP8266 มีขา I/O มากกว่าเดิม แต่หลายอย่างยังคงเดิม
 • 2x 8x8 Red LED Matrix + HT16K33 I2C driver (pin: 21, 22)
 • 2x Switch (Push Buttons: Switch1, Switch2, pins: 14, 16)
 • 4x Digital Inputs (4mm. Rings: IN1..IN4, pins: 32, 33, 34, 35)
 • 2x Digital Outputs (4mm. Rings: OUT1..OUT2, pins: 26, 27)
 • 4x programmable LED status (BT, WIFI, NTP, IOT, pins: 23, 2, 5, 12)
 • 1x Reset Button
 • 1x Speaker (Buzzer, pin: 13)
 • 1x LED builtin (pin: 16)
 • 1x LM73 temperature sensor (I2C pins: 4,5 )
 • 1x LDR (analog, pin 36)
 • 1x RTC (I2C)
 • 1x coin-cell battery holder for RTC
 • 1x USB female type A connector, 5V output (pin: 25)
 • 1x microUSB for power supply
ข้อมูลจาก IoT Engineering Education

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคเผยแพร่

ซอฟแวร์ใช้พัฒนา

KidBright IDE

ไดร์เวอร์

 • FTDI สำหรับ KidBright32 V1.3
 • Cypress สำหรับ KidBright32 V1.1 และ V1.2

Arduino IDE

ความรู้จากกลุ่มผู้พัฒนา

เอกสารเผยแพร่

วิดีโอการใช้งาน

ความรู้จากชุมชน

บทความเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

วิดีโอเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

บทความสั้น

บทความการใช้งาน

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

ชุมชน

เว็บไซต์หลัก

ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เสริม

บล็อก

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เว็บบอร์ด